ORI

Монголын шоу контент, гадаадын кино, драмыг нэг төлөлтөөр бүгдийг...

Үзэж болох төхөөрөмжүүд

 • Android
  4.4+
 • Android TV
  5.0+
 • Apple TV
  9.0+
 • Chromecast
  1.0+
 • IOS
  9.0+
 • Web
  Chrome, Firefox, IE11, Edge