ORI

Монголын шоу контент, гадаадын кино, драмыг нэг төлөлтөөр бүгдийг...

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-10

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-10

Элэгний хатуурал , Хөлийн гүний венийн бүлэнт бөглөрөл

Элэгний хатуурал , Хөлийн гүний венийн бүлэнт бөглөрөл

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-9

Бөөрний архаг дутагдал , Умайн хүзүүний хорт хавдар

Бөөрний архаг дутагдал , Умайн хүзүүний хорт хавдар

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-8

Умайн хоргүй хавдар, Цөс чулуужих өвчин

Умайн хоргүй хавдар, Цөс чулуужих өвчин

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-7

Бамбай булчирхайн хорт хавдар , Тархины цусан хангамжийн дутагдал

Бамбай булчирхайн хорт хавдар , Тархины цусан хангамжийн дутагдал

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-6

Элэгний бэтэг, Уушгины сүрье

Элэгний бэтэг, Уушгины сүрье

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-5

Цээжны гялтанд шингэн хурах хам шинж, Чихрийн шижин

Цээжны гялтанд шингэн хурах хам шинж, Чихрийн шижин

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-4

Түнхний мултрал, Тархины эзэлхүүнт эмгэгүүд

Түнхний мултрал, Тархины эзэлхүүнт эмгэгүүд

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-3

Нүдний даралт ихсэх өвчин, Ходоодны хорт хавдар

Нүдний даралт ихсэх өвчин, Ходоодны хорт хавдар

Эмчийн эсрэг Интернэт дугаар-2

Нурууний диск цүлхийлт, Гуурсан хоолойн багтраа

Нурууний диск цүлхийлт, Гуурсан хоолойн багтраа

Эмчийн эсрэг интернэт дугаар-1

-Хамрын таславчны муруйлт, Самалдагны хөөнгө - Хеликобактераас үүдэлтэй Ходооны үрэвсэл

-Хамрын таславчны муруйлт, Самалдагны хөөнгө - Хеликобактераас үүдэлтэй Ходооны үрэвсэл