ORI

Монголын шоу контент, гадаадын кино, драмыг нэг төлөлтөөр бүгдийг...

Нүүдэл шийдэл - 9/21

Нүүдэл шийдэл - 9/21

Хүүхдийн тоглоомын талбайн хүрэлцээ, чанар стандарт

Хүүхдийн тоглоомын талбайн хүрэлцээ, чанар стандарт

Нүүдэл шийдэл - 9/14

УБ хотын түгжрэлд шийдэл байна уу?

УБ хотын түгжрэлд шийдэл байна уу?

Нүүдэл шийдэл дугаар 40

Шинэ парламент боловсролын реформ хийх үү?

Шинэ парламент боловсролын реформ хийх үү?

Нүүдэл шийдэл дугаар - 39

Нүүдэл шийдэл дугаар -38

СОНГУУЛЬ 2020 ДҮГНЭЛТ

СОНГУУЛЬ 2020 ДҮГНЭЛТ

Нүүдэл шийдэл дугаар - 37

Нүүдэл шийдэл дугаар - 36

Баялгийн тэгш хуваарилалтыг хэрхэн хийх вэ?

Баялгийн тэгш хуваарилалтыг хэрхэн хийх вэ?

Нүүдэл шийдэл дугаар - 35

Хүүхдийн тэгш эрх

Хүүхдийн тэгш эрх

Нүүдэл шийдэл дугаар - 34

Ямар нэр дэвшигчийг сонгох вэ?

Ямар нэр дэвшигчийг сонгох вэ?

Нүүдэл шийдэл дугаар - 33

Улс төрийн намын төлөвшил

Улс төрийн намын төлөвшил

Нүүдэл шийдэл дугаар - 32

Гэр бүл салалт нэмэгдэж байгаа шалтгаан юу вэ? сэдвээр холбогдох мэргэжилтнүүдтэй ярилцах болно.

Гэр бүл салалт нэмэгдэж байгаа шалтгаан юу вэ? сэдвээр холбогдох мэргэжилтнүүдтэй ярилцах болно.

Нүүдэл шийдэл дугаар - 31

Эдийн засгаа хэрхэн идэвхижүүлэх вэ?

Эдийн засгаа хэрхэн идэвхижүүлэх вэ?

Нүүдэл шийдэл дугаар - 30

Хөрсний бохирдол аюулын түвшинд хүрсэн үү?

Хөрсний бохирдол аюулын түвшинд хүрсэн үү?

Нүүдэл шийдэл дугаар-29

Гэртээ үлдсэн хүүхдүүдийг хэн харах вэ?

Гэртээ үлдсэн хүүхдүүдийг хэн харах вэ?

Нүүдэл шийдэл дугаар-28

Ноолуураа зарах уу? дарах уу?

Ноолуураа зарах уу? дарах уу?

Нүүдэл шийдэл дугаар-27

Улс төр дэхь залуусын оролцоо

Улс төр дэхь залуусын оролцоо

Нүүдэл шийдэл дугаар-26

COVID-19 өөс үүдэлтэй хичээл хоцрогдолтыг хэрхэн нөхөх вэ?

COVID-19 өөс үүдэлтэй хичээл хоцрогдолтыг хэрхэн нөхөх вэ?

Нүүдэл шийдэл дугаар-25

COVID-19 халдварын МУ-ийн эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө

COVID-19 халдварын МУ-ийн эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө

Нүүдэл шийдэл дугаар-24

COVID-19 ба дархлаа тогтолцоо

COVID-19 ба дархлаа тогтолцоо

Нүүдэл шийдэл дугаар-23

Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэхь манлайлал

Эмэгтэйчүүдийн улс төр дэхь манлайлал