ORI

Монголын шоу контент, гадаадын кино, драмыг нэг төлөлтөөр бүгдийг...

Shoppy.mn- ээс ORI цэнэглэгч карт худалдан авах заавар

Заавар Видеонууд:

Shoppy.mn- ээс ORI цэнэглэгч карт худалдан авах заавар

ORI Үйлчилгээний танилцуулга

ORI Цэнэглэгч картаар идэвхжүүлэх заавар

Олон улсын картаар бүртгүүлэх заавар