ORI

Монголын шоу контент, гадаадын кино, драмыг нэг төлөлтөөр бүгдийг...

ХЭРЭВ ТА ORI

  • ЦАХИМ ХУУДАСТ НЭВТЭРСЭН

  • МОБАЙЛ АППЛИКЭЙШН ТАТАЖ АВСАН

  • ГИШҮҮНЭЭР БҮРТГҮҮЛСЭН

  • ЭСВЭЛ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН БОЛ ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ГЭЖ ҮЗЭХ БА ДООР ЗААСАН НӨХЦӨЛҮҮД НЬ ORI ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ БОЛОН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ НАРЫН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛСАН ГЭРЭЭ ГЭЖ ҮЗНЭ. ХЭРЭВ ТА ДООРХИ НӨХЦӨЛҮҮДИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ БОЛ ORI ЦАХИМ ХУУДАС, АППЛИКЭЙШН ЗЭРГИЙГ АШИГЛАХААС ТАТГАЛЗАЖ, БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАНА УУ.

    ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. МОНГОЛТВ (цаашид “ORI” гэх) нь оюуны өмчийн эрх эзэмшигчийн бүтээсэн кино, видео, нэвтрүүлэг, шууд дамжуулалт, суваг, бусад төрлийн мэдээ мэдээллийг (цаашид “Контент” гэх) харилцаа холбооны сүлжээ ашиглан танд (цаашид “Та” гэх) хүргэх үйлчилгээ үзүүлнэ.

1.2. ORI нь дээрхи зорилгоор Таныг өөрийн цахим хуудас буюу мобайл платформд нэвтрэх гишүүнчлэлийн эрхээр хангана.

1.3. Улмаар Та Контентод нэвтрэх эрх худалдан авах, гишүүн болох, эсвэл сарын суурь хураамж төлөх замаар Контент үзэх тодорхой эрхтэй болно (цаашид “Үйлчилгээ” гэх).

1.4. Хэрэв Та 18 насанд хүрээгүй, эсвэл эрх зүйн чадамжгүй бол тус Үйлчилгээнд хамрагдахын тулд таны хууль ёсны төлөөлөгчийн (эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч) бичгэн зөвшөөрөл шаардлагатай. ORI нь Таны мэдээллийн үнэн зөвийг шалгаж болох ба шаардлагатай тохиолдолд бичгэн зөвшөөрөл, бусад мэдээлэл гаргаж өгөхийг шаардаж болно.

 ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

2.1. ORI үйлчилгээ нь Гар утас, Таблет, Компьютер, Chromecast, AndroidTV, AppleTV, Samsung SmartTV гэх мэт олон төхөөрөмжүүдээр үзэх боломжтой. ҮЙЛЧИЛГЭЭНД та заавал цахим хаяг (имэйл) ашиглан бүртгүүлж гишүүн болох боломжтой. Үүнд:

2.1.1 iOS, tvOS (iphone, ipad, apple TV) ашиглан iTunes эрхээр бүртгүүлж дансаа холбох (Гишүүнчлэлийн хугацаа дуусахад данснаас автоматаар төлбөр хасагдаж гишүүнчлэлийн эрх сунгагдана, хүсвэл хэзээ ч цуцлах боломжтой)

2.1.2 www.ORI.mn сайтад бүртгүүлж CLEENG системээр дамжуулж VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS , PAYPAL гэх мэт төлбөрийн хэрэгсэлээ ашиглан дансаа холбох (Гишүүнчлэлийн хугацаа дуусахад данснаас автоматаар төлбөр хасагдаж гишүүнчлэлийн эрх сунгагдана, хүсвэл хэзээ ч цуцлах боломжтой)

2.1.3 www.ORI.mn сайтад бүртгүүлж CLEENG системээр дамжуулж ЦЭНЭГЛЭГЧ КАРТ ашиглан гишүүн болох боломжтой.

2.2. Та өөрийн данс, нэвтрэх нэр болон нууц үгийг чандлан хадгалах үүрэгтэй ба бусдад дамжуулах, бусад байдлаар гуравдагч этгээдэд ашиглуулах эрхгүй болно. Хэрэв Та нууц үгээ алдсан, дансаа хакердуулсан зэрэг асуудал гарвал ORI хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд энэ талаар Та яаралтай m.me/OriTVApp/ болон support.cleeng.com-д мэдэгдэж дансаа хаалгах үүрэгтэй. Таны дансаар захиалсан бүх Үйлчилгээний хариуцлагыг Та дангаар хүлээх болохыг анхаарна уу.

2.3. Гишүүн болохоос өмнө тухайн Үйлчилгээний үнэ, контентын агуулга болон хэмжээ, бусад холбогдох нөхцөлтэй нь та сайтар танилцсан байх шаардлагатай ба жишээлбэл Контент үзэхэд тодорхой төхөөрөмж шаардлагатай, газар зүйн хязгаарлалттай, эсхүл насны хязгаартай зэрэг нэмэлт нөхцөл байж болохыг анхаарна уу.

2.4. ORI нь өөрийн гишүүдэд зориулан урамшуулалт хөтөлбөр зарлаж болох ба Та гишүүнээр бүртгүүлснээр тухайн хөтөлбөрт заасан Үйлчилгээ авах эрхтэй болно. Тус хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа, бусад нөхцөлийг зөвхөн ORI тогтоох ба хөтөлбөрийн нөхцөл зөрчигдсөн гэж үзвэл ORI нь хэзээ ч тус хөтөлбөрөөс Таныг хасах эрхтэй.

2.5. Үйлчилгээгээ Танд тогтмол хүргэхийн төлөө ORI нь хүчин чармайлт гарган ажиллана. Гэвч гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл, тоног төхөөрөмжийн өөрчлөлт шинэчлэлт, цахим орчны бусад эрсдэлээс шалтгаалан Үйлчилгээ тасалдаж болно. Хэрэв ямар нэгэн талсалдал гарсан тохиолдолд ORI нь Үйлчилгээгээ яаралтай сэргээхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллана.

2.6. Контентийг үзэх чанар нь Таны хэрэглэж буй төхөөрөмж, оршин буй газар, интернет холболтын хурд, тухайн Контентийн формат зэрэг олон төрлийн хүчин зүйлээс шалтгаалан өөр өөр байж болохыг анхаарна уу.

2.7. ORI нь Үйлчилгээгээ сайжруулах үүднээс өөрийн цахим хуудас, мобайл аппликэйшн, бусад мэдээ мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж болох ба энэ зорилгоор гишүүдийн дунд санал асуулга мөн явуулж болно.

2.8. ORI үйлчилгээнд та заавал цахим хаяг (имэйл) ашиглан бүртгүүлэх бөгөөд цахим хаягийн мэдээллээ үг болон үсгийн алдаатайгаар буруу бүртгүүлснээс үүдсэн асуудлыг та дангаар хариуцахыг анхаарна уу. Тухайлбал шинээр бүртгүүлж буй хэрэглэгч өөрийн санамсаргүй байдлаас дараах цахим хаягаа [email protected] - [email protected] хэмээн буруу бүртгүүлснээр:

  • Тухайн цахим хаяг нь үүсгэгдээгүй эсвэл хэн нэгэн аль хэдийн үүсгэсэн байх тул нууц үгээ мартсан үед дахин сэргээх боломжгүй

  • Хэрвээ хэрэглэгч төлбөрийн картны мэдээллээ тухайн буруу бүртгүүлсэн хаяг дээр бүртгүүлээгүй бөгөөд нэвтрэх нэрээ мартсан тохиолдолд олох боломжгүй

    ҮНЭ

3.1. Контентод нэвтрэх эрх худалдан авах үнэ,сарын суурь хураамжийн үнэ зэргийг тухайн Контентийн зааврын дагуу төлнө. Контентийн үнэ цаашид өөрчлөгдөх боломжтой боловч нэгэнт үнэ нь төлөгдсөн Контентод энэ нь хамаарахгүй.

3.2. ORI нь төрөл бүрийн төлбөрийн хэрэгслийг санал болгох ба (iTunes Account, Paypal, VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS, ЦЭНЭГЛЭГЧ КАРТ, QPAY гэх мэт) тэдгээр хэрэгслээр дамжуулан үнийг төлнө. Тухайн улс, нутаг дэвсгэр, банкны хураамж зэргээс хамааран төлөх үнэ нь өөр өөр байж болох ба үүнтэй холбогдуулан нэмэлт хураамж бодогдож болохыг анхаарна уу.

3.3. Үнэ төлөгдсөний дараа тухайн Үйлчилгээний эрх нээгдэх ба үнэ нэгэнт төлөгдсөн бол төлбөрийг буцаах боломжгүй.

3.4. iTunes Account, VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS, PAYPAL -ээр төлбөрийг төлж гишүүнчлэлээр элссэн тохиолдолд гишүүнчлэлийн сонгогдсон хугацаа дуусахад автоматаар данснаас төлбөр төлөгдөж гишүүнчлэл сунгагдана, харин та цуцлах бол миний бүртгэл хэсэгрүү орж төлбөр таталтыг цуцлах боломжтой.

 ОЮУНЫ ӨМЧ 

4.1. Зөвхөн тухайн Контентийг бүтээгч буюу оюуны өмч эзэмшигч нь Контенттой холбоотой бүх оюуны өмчийн эрхийг эзэмшинэ.

4.2. Танд зөвхөн тухайн Үйлчилгээний төрөлд заасан нөхцөлөөр, ашгийн төлөө бус зорилгоор, хувийн хэрэгцээнд тухайн Контентийг үзэх эрх олгогдоно. Та Контентийг бүрэн буюу хэсэгчлэн хуулбарлахгүй, олшруулахгүй, дамжуулахгүй, интернет буюу олон нийтийн хэрэгсэл ашиглан бусдын хүртээл болгохгүй (facebook, youtube, dropbox гэх мэт), бусад байдлаар гуравдагч этгээдэд үзэх боломж олгохгүй байх үүрэгтэй.

4.3. ORI-ийн цахим хуудас, мобайл аппликэйшн, Үйлчилгээнд зориулсан бусад платформд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, компьютерийн вирус, бусад төрлийн програм хангамжийн арга замаар Үйлчилгээнд саад урчуулах, Контент буюу бусад мэдээ мэдээллийг хууль бусаар татаж авах, ашиглах, бусад байдлаар ORI-ийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхийг хатуу хориглоно.

4.4. Оюуны өмч, зохиогчийн эрхийн хуулийн хүрээнд контент бүрийн гарах эрх газарзүйн байршлаас хамааран харилцан адилгүй байна.

 МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ 

5.1. Та ORI-д өгсөн өөрийн мэдээ, мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцах ба буруу, эсхүл дутуу мэдээлэл өгснөөс үүсэх эрсдлийг дангаар хүлээнэ.

5.2. ORI нь Таны мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавих ба халдашгүй байдлыг хангах талаар өөрөөс шалтгаалах бүх арга хэмжээг авна.

5.3. Үүнд Таны өөрийн оруулсан мэдээллээс гадна автоматаар хадгалагдах Таны IP хаяг, худалдан авсан Контент, төлбөртэй холбоотой мэдээлэл, санал асуулга, Үйлчилгээтэй холбогдуулан бүртгэгдсэн Таны бусад мэдээлэл мөн хамрагдана. Тус мэдээллийг ORI нь зөвхөн энэ гэрээний хэрэгжилтийг хангах, Танд зориулагдсан Контент санал болгох, Үйлчилгээгээ улам сайжруулах зорилгоор ашиглана.

 ЦУЦЛАХ 

6.1. Та ORI Үйлчилгээнд гишүүнээр бүртгүүлсэн хугацаанаас эхлэн Та энэхүү нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч гэрээ байгуулсанд тооцогдоно. Контентийн төрлөөс хамаарч дараах нөхцөл үйлчилнэ: Контентод нэвтрэх эрх худалдан авсан бол Та Үйлчилгээг (бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн) цуцлах боломжгүй байна. Энэ нь Контентод нэвтрэх боломж нэгэнт танд нээгдэж буй тухайн Үйлчилгээний онцлогтой холбоотой болно. Сарын суурь хураамжтай гишүүнчлэлийн хувьд Та тус Үйлчилгээг цуцалсан бол тухайн үнэ төлөгдсөн сар дуусмагц дараагийн сарын Үйлчилгээ цуцлагдсанд тооцогдоно.

6.2. Ямар нэгэн төлбөрийн үлдэгдэлгүй бол Та өөрийн дансыг устгаснаар энэхүү гэрээг цуцлах боломжтой.

6.3. Хэрэв Та энэ гэрээний аль нэг нөхцөлийг зөрчсөн, эсхүл аливаа төлбөрийг хожимдуулсан тохиолдолд ORI дангаар энэ гэрээг цуцалж, хуулийн дагуу арга хэмжээ авах эрхтэй.

 БУСАД 

7.1. Энэхүү гэрээний аль нэг зүйл заалт нь хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдсон тохиолдолд бусад зүйл заалтууд хэвээр үлдэх ба хүчин төгөлдөр бус заалтыг гэрээ байгуулах үеийн талуудын ашиг сонирхолд хамгийн нийцэх заалтаар орлуулна.

7.2. ORI нь энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бүрэн эрхтэй ба хэрэв өөрчлөх тохиолдолд өөрийн цахим хуудсаар мэдэгдэнэ.<br> 7.3. Мөн Үйлчилгээтэй холбогдуулан бусад дүрэм, журам, нөхцөлүүдийг ORI нь баталж болох ба тэдгээрийг www.ori.mn цахим хуудаст байршуулснаар энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно.

7.4. Энэхүү гэрээг Монгол Улсын хуулийн дагуу зохицуулах ба талуудын хооронд маргаан гарвал Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

 ХОЛБОО БАРИХ 

8.1. Таны гишүүнээр бүртгүүлэхдээ өгсөн мэдээллийн дагуу Тантай ORI холбогдоно.

8.2. ORI-той холбогдохыг хүсвэл www.ori.mn цахим хуудаст заасан m.me/OriTVApp/ хаягаар холбогдоно уу.

Cleeng хэрэглэгчийн гэрээ -----

Cleeng үйлчилгээнд бүртгүүлж ашиглах үедээ та энэхүү Хэрэглэгчийн гэрээг хүлээн зөвшөөрөх юм. Энэ сайтад хандсанаар эсвэл боломжит үйлчилгээг ашигласнаар, та хэрэглэх нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Хэрвээ та хэрэглэх нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол сайтад хандалт хийхгүй байх, боломжит үйлчилгээг нь ашиглахгүй байна уу.

Өөрийн нууцлалтай холбоотой асуулт байвал, Cleeng хариулахдаа таатай байх болно. Таны асуултуудыг гэрээний маягтууд хэсэгт аваачна.

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ Cleeng B.V. ("we" эсвэл "us") нь Голланд улс, Амстердам хот, Реймерсбийк 14 (1082 ЭйЖэй) бүргэлтэй оффис бүхий, Голландын хуулийн дагуу зүй ёсоор үйл ажиллагаа явуулдаг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бөгөөд худалдааны тэнхимийн 34392902 бүртгэлийн дугаартай, контент нийлүүлэгчдэд ("Хэвлэн нийтлэгч") видео, шууд дамжуулалт болон бусад өгөгдлөө (нийтэд нь: "Контент") танд захиалга эсвэл нэг удаагийн нөхцөл байдлаар санал болгох боломжийг олгосон үйлчилгээг үзүүлдэг юм. Энэ зорилгоор бид танд манай вэбсайт (cleeng.com) болон бусад вэб эсвэл гар утасны платформуудад (нийтэд нь "Платформ") хандах боломжийг олгодог. Платформоор дамжуулан та Агуулга хандалтыг захиалах эсвэл худалдан авах мөн тодорхой нөхцөлүүдээр Агуулгад хандаж болно. Бидний зүгээс танд үзүүлж буй платформ болон бусад үйлчилгээнүүдийг "Үйлчилгээ" гэж үзнэ. Эдгээр Cleeng хэрэглэгчийн нөхцөл ба болзлууд ("Нөхцөлүүд") нь бидний танд үзүүлж буй бүх үйлчилгээнд хамаарна. Манай үйлчилгээ, эдгээр Нөхцөлүүдтэй холбоотой асуулт танд байвал, [email protected] хаягаар дамжуулан бидэнтэй холбогдоно уу.

БҮРТГЭЛ БА КОНТЕНТ ҮЗЭХ НӨХЦӨЛҮҮД Үйлчилгээ авахын тулд та хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх замаар Платформд хандах эрхтэй болох хэрэгтэй. Өөрийн бүртгэлд хамаарах хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийн нууцлалын асуудлыг та хариуцна. Өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг аливаа гуравдагч этгээд эсвэл талтай хуваалцахыг зөвшөөрөхгүй. Хэрэглэгчийн бүртгэлээс үүдэлтэй бүх үйлдэлд та хариуцлага хүлээнэ. Хэрвээ тодорхой үзэх нөхцөлүүд, тухайлбал хүртээмж хязгаарлагдмал, тодорхой төхөөрөмж шаардагдах эсвэл, Контентод хэрэглэх боломжтой зэрэг нөхцөлүүд байвал, худалдан авалт хийхийн өмнө эдгээр нөхцөлүүдийг хангах эсэхээ баталгаажуулна уу.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ Бидний зүгээс Үйлчилгээнүүдээ танд байнга хүргэхийг зорьдог билээ. Гэвч Үйлчилгээний байдал, интернет зэргээс хамаарч, Үйлчилгээнүүдийг байнга боломжтой байна гэдгийг бид баталж чадахгүй. Засвар үйлчилгээ, давагдашгүй хүчин зүйл ба бусад зүйлээс улбаалж Үйлчилгээ түр зогсох эсвэл тасалдаж болохыг анхаарна уу. Аливаа түр зогсолт эсвэл саатлын үргэлжлэх хугацааг хязгаарлахыг бид хичээдэг. Манай хэрэглэгчийг дэмжих багтай ямар ч асуудлаар чөлөөтэй холбогдоно уу. Та энэ Нөхцлүүд болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үйлчилгээгээ цаг хугацаанд нь ашиглах болно гэдгийг төлөөлөн баталгаажуулна. Cleeng бол Агуулгын эрх бүхий борлуулагч ба Агуулга эсвэл дамжуулалтыг хянах, засварлах эсвэл удирддаггүй болохыг анхаарна уу. Худалдан авсан ба хандалт хийсэн Агуулгын нөөцлөлтийг бид хийдэггүй. Бид Агуулгыг эзэмшдэггүй эсвэл хадгалдаггүй бөгөөд Агуулгад хандахыг өөр Хэвлэн нийтлэгчдийн нөхцөл ба болзлуудаар удирдана.

ТӨЛБӨР Агуулга хандалтыг худалдан авахтай холбоотой төлбөрүүдийг Агуулга бүрт зориулсан Платформ дээр тодорхойлсон байна. Агуулгатай холбоотой хураамжийг аль ч үед хянан засварлаж болох бөгөөд ингэж хийсэн засварууд нь хэдийнээ худалдан авсан Агуулгад хамаарахгүй. Та Контент захиалга худалдан авсан үед, тухайн захиалга нь худалдан авсан өдрөөс эхлэн 30 өдрийн туршид хүчинтэй байна (захиалгад өөрөөр заагаагүй бол). Дээр дурьдсан хугацааны эцэст захиалга нь - Платформоор дамжин хүчингүй болоогүй бол - шууд автоматаар нэмэлт 30 өдрийн хугацаагаар шинэчлэгдэнэ. Захиалгатай холбоотой төлбөр нь нэмэгдсэн тохиолдолд, танд доод тал нь 1 сарын өмнө урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд ингэснээр та захиалгыг үнэгүй цуцлах эрхтэй болох юм. Дамжуулалтын Контентуудыг таны интернет холболтын үйлчилгээ үзүүлэгч нь тусдаа төлбөрөө тогтоодог гэдгийг анхаарна уу. Худалдан авалт хийхийн өмнө тухайн газартай нь эдгээр төлбөрийн талаар холбогдож дахин шалгаарай.

ОЮУНЫ ӨМЧ Үйлчилгээгээр дамжуулан түгээж буй Агуулгын оюуны өмчйн эрхийг контент үйлчилгээ үзүүлэгчид (эсвэл лиценз олгогчид) эзэмшинэ. Платформын оюуны өмчийн эрхийг бид эсвэл манай лиценз олгогчид эзэмшинэ. Танд Үйлчилгээ болон Агуулгыг хязгаарлагдмал, хувийн, бизнесийн бус болон арилжааны бус зорилгоор үзүүлж байгаа болно. Агуулгыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн гуравдагч этгээд эсвэл цааш нийтэд түгээхийг танд зөвшөөрөхгүй.

ТӨЛБӨР ТООЦОО, ТӨЛБӨР & ТӨЛБӨРИЙГ ЭРГҮҮЛЭН ОЛГОХ Та Платформоор дамжуулан PayPal, Visa, MasterCard, эсвэл бусад боломжит төлбөрийн аргууд зэргийг ашиглан худалдан авалтаа хийж болно. Улс орон бүрээс хамаарч боломжит төлбөрийн аргууд өөр байж болох бөгөөд тодорхой төлбөр төлөх шаардлага гарч болохыг анхаарна уу. Cleeng нь НӨАТ ба бусад татвар, хураамжийг танд үзүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн авдаг болно. Арван зургаан (16) наснаас доош, холбогдох хуулийн дагуу хууль зүйн акт үйлдэж болох насыг түүнээс дээш заасан бол үүнээс дээш насны хэрэглэгчид, эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагчаас бичгээр зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхийг зөвшөөрөхгүй. Cleeng шаардсан тохиолдолд, энэхүү зөвшөөрлийг танилцуулах ёстой. Бүх худалдан авалтууд эцсийнх бөгөөд эргэн төлөгдөхгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг, манай эргэн төлөх бодлогоос үзнэ үү.

НУУЦЛАЛ Cleeng таны хувийн мэдээллийн нууц болон нууцлалыг хүндэтгэн үздэг. Хэрвээ та захиалга хийвэл, Агуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч танд өөрийн үйлчилгээг хүргэхийн тулд бид таны хувийн өгөгдлийг Агуулгын үйлчилгээ үзүүлэгчид өгдөг бөгөөд хувийн өгөгдлийг тань Агуулгын үйлчигээ үзүүлэгчийн бодлогын дагуу боловсруулдаг.

Cleeng таны хувийн өгөгдлийг ил тод байдлаар хамгаалах үүрэгтэйн хувьд, Cleeng танд дараахийг мэдэгдэхийг хүсч байна: Cleeng яагаад бас яаж таны хувийн өгөгдлийг цуглуулж, ашиглаж, хадгалдаг; таны хувийн өгөгдлийг боловсруулах хууль ёсны үндэслэл; уг боловсруулалттай холбоотой таны эрх болон үүрэг; мөн Cleeng-ий хувийн өгөгдлийн зарчмууд.

Cleeng яагаад бас яаж хувийн өгөгдлийг тань цуглуулж, ашиглаж, хадгалдаг Cleeng таны тухай дараахь хувийн өгөгдлийг цуглуулж боловсруулдаг: Cleeng Үйлчилгээ болон удирдлага, төлбөр төлөлт болон урамшууллын нөхцөлд зориулан Cleeng-д таны өгсөн мэдээллүүд таны нэр, хаяг, цахим шуудангийн хаяг, төлбөр төлөх мэдээлэл, оршин суугаа газар болон бусад мэдээлэл зэрэг хувийн мэдээллүүд; та Cleeng Үйлчилгээг ашиглах үед, таны дамжуулсан хандалтын огноо, I.P. хаяг, үйлдлийн систем, хандсан эсвэл худалдсан контент, шилжүүлэг болон таны Cleeng Үйлчилгээг ашигланы таны хийсэн үйлдлүүд зэрэг өгөгдлүүд автоматаар манай серверт бичигдэнэ; Зарим мэдээлийг хадгалахын тулд Cleeng күүкийг ашигладаг. Cleeng-ийн хадгалсан мэдээллийг удирдлага, төлбөр тооцоо, цалин урамшууллын процесс шаардаагүй бол бусад тохиолдолд хувь Хэрэглэгч эсвэл Хэвлэн нийтлэгч буцааж мөрдөх боломжгүй. Хувийн өгөгдлийг тань таних зорилгоор Cleeng гуравдагч талын күүкий ашиглахыг зөвшөөрдөггүй. Cleeng-д өгсөн таны хувийн өгөгдөлд хандах гэсэн зөвшөөрөлгүй эсвэл хууль бус хандалтаас хамгаалах зүй ёсны техникийн болон байгууллагын арга хэмжээг Cleeng авдаг.

Cleeng аль хуулийн үндэслэл болон ямар зорилгоор хувийн өгөгдлийг боловсруулдаг тухай Таны хувийн өгөгдлийг боловсруулах хуулийн үндэслэл нь дараахийн аль нэг байна: Таны сонирхол, үндсэн эрх, эрх чөлөөнд нөлөөлөхгүйгээр Cleeng-ий хууль ёсны ашиг сонирхолд зайлшгүй шаардлагатай; Таны хүссэн Cleeng Үйлчилгээнд зориулсан гэрээг байгуулах болон гүйцэлдүүлэх эсвэл тухайн гэрээний дагуу Cleeng-ий үүрэг хариуцлагыг гүйцэлдүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай; хязгаарлагдмал нөхцөлд, Cleeng тухай бүрт танаас авсан зөвшөөрлийн дагуу боловсруулсан.

Таны эрх Cleeng нь зөвхөн мэдээллийг цуглуулсан зорилгыг гүйцэлдүүлэх эсвэл хууль, журам эсвэл дотоод бодлогын шаардлагад нийцүүлэн хувийн өгөгдлийг шаардлагатай хугацаагаар авч үлдэнэ. Cleeng-ий цуглуулан боловсруулдаг алдаатай хувийн өгөгдлийг засварлахыг та Cleeng-с хүсэх эрхтэй. Та Cleeng Хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл Хэвлэн нийтлэгчийн самбараар дамжуулан тодорхой хувийн өгөгдлөө солих эсвэл устгах боломжтой. Таны зөвшөөрөлд үндэслэн Cleeng хувийн өгөгдлийг тань боловсруулж байгаа бол та уг зөвшөөрлийг хэдийг ч цуцлах эрхтэй. Та Cleeng-с хувийн өгөгдлийг тань боловсруулахыг болих эсвэл хувийн өгөгдлийг тань устахыг хүсэх эрхтэй эдгээр эрх нь үнэмлэхүй биш (заримдаа боловсруулалтыг үргэлжлүүлэхийг шаарддаг давамгайлсан ашиг сонирхол байж болдог), гэвч Cleeng таны хүсэлтийг авч үзэн, үр дүнг нь танд хариу мэдэгдэх болно. Таны зөвшөөрлийн дагуу хувийн өгөгдлийг тань Cleeng боловсруулж байгаа, эсвэл ийм боловсруулалт нь тантай байгуулсан гэрээний дагуух үүрэг хариуцлагыг эхлүүлэх, гүйцэтгэхэд шаардлагатай бол, та өөрийн хувийн өгөгдлийг өөрт болон бусад хянагчдад шилжүүлэхийг хүсэх эрхтэй.

Cleeng-ий хувийн өгөгдлийн зарчмууд Cleeng таны хувийн мэдээлэл ба өгөгдлийг ямар ч гуравдагч талд ХУДАЛДАХГҮЙ. Cleeng мөн Хэвлэн нийтлэгч эсвэл Хэрэглэгчийн өгөгдлийг маркетингийн зорилгоор худалдах эсвэл хуваалцдаггүй.

Гуравдагч талууд Cleeng Үйлчилгээг үзүүлж байх үедээ, Cleeng таны өмнөөс хариуцаж буй эсвэл шилжүүлэгт оролцсон этгээдтэй хувийн өгөгдлийг хуваалцана. Хувийн өгөгдлийг зөвхөн Cleeng Үйлчилгээг танд хүргэх хэрэгтэй эсвэл сайжруулах зорилгоор гуравдагч тал ашиглах боломжтой болгоно. Одоогийн байдлаар, Cleeng таны хувийн өгөгдлийг төлбөрийг зөв хийхэд шаардлагатай тохиолдолд Ayden B.V. (Төлбөр боловсруулах үйлчилгээ) ба/эсвэл Paypal-тай хуваалцаж болно. Энэ мэдээлэлд: таны нэр, овог, бүртгүүлсэн цахим хаяг, худалдан авалтын огноо, худалдан авсан зүйлийн үнэ багтана. Зарим тохиолдолд, бид IT ба хост үйлчилгээ үзүүлэгчид,өр барагдуулалт, өрийн эргэлт, залилангаас урьдчилан сэргийлэх болон зээлийн лавлагааны агентлаг болон бусад Cleeng-д үйлчилгээ үзүүлэгч бизнесийн хамтрагчид болон нийлүүлэгчидтэй таны хувийн өгөгдлийг хуваалцаж бас болно. Хэвлэн нийтлэгчид үйлчилгээгээ хамгийн сайнаар танд хүргэхэд нь зориулж тодорхой хувийн өгөгдлийг Cleeng хуваалцаж болно. Энэ мэдээлэлд: хэрэглэгчийн нэр, худалдан авалтын огноо, худалдан авсан агуулгын ID, бүртгүүлсэн цахим хаяг болон худалдан авсан үнэ багтана. Гуравдагч талууд хэдийд ч таны хувийн өгөгдлийн нууцлалыг хүндэтгэн үзэх үүрэгтэй. Хэрэв та ил тодоор зөвшөөрөөгүй бол гуравдагч талууд таны өгөгдлийг маркетингийн зорилгоор ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.

Ил тод дэмжих бодлого Та Cleeng Үйлчилгээний тухай танд мэдээлэхэд хувийн өгөгдлийг тань ашиглахыг Cleeng-д зөвшөөрсөн тохиолдолд Cleeng ашиглах боломжтой. Хэрвээ уг хэрэглээг та зөвшөөрөхөө болих бол, Таны Cleeng Хэрэглэгчийн бүртгэл дэх нууцлалын тохиргоогоо өөрчилж болно, эсвэл бидэнтэй холбогдоно уу. Хэрвээ хэрэглэгчийн бүртгэлд тань гуравдагч этгээд эсвэл тал хандалт хийсэн гэж та үзвэл, [email protected] хаягаар бидэнд даруй мэдэгдэнэ үү.

ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ Таныг бүртгэл үүсгэсэн даруйд Үйлчилгээний нөхцөл эхэлнэ гэдгийг та ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна. Үйлчилгээ болон дамжуулалтын үйлчилгээний ерөнхий байдлын дагуу Контентыг (хэсэгчлэн) шилжүүлсэн тохиолдолд Контентын худалдан авалтыг хүчингүй болгох эрхгүй гэдгийг та ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна. Контентын захиалгыг хэдийд ч цуцлах боломжтой. Таны одоогийн захиалгын хугацаа дуусахад цуцлалт нь хүчинтэй болно.

БУСАД Эдгээр Нөхцөлийн аливаа зүйл заалт хүчин төгөлдөр бус эсвэл хүчин төгөлдөр бус болсон бол эдгээр Нөхцөлийн үлдсэн зүйл заалтад нөлөөлөхгүй, ашиглагдсаар байна. Эдгээр Нөхцөлийг шинэчлэх сунгах эрхийг бид эзэмшинэ. Одоогийн ашиглаж байгаа Нөхцөлүүд нь холбогдох хууль тогтоомжид нөлөөлөхгүй бол таны Үйлчилгээний хэрэглээ байна. Бусад аливаа эрхийг үл харгалзан бид гэрээгээ цуцлах эрхтэй бөгөөд хэрэв та ямар ч үед энэ нөхцөл, заалтыг зөрчсөн тохиолдолд бид Үйлчилгээнд хандах эрхийг үгүйсгэнэ. Хуульд өөрөөр заагаагүй заавал биелүүлэх хуулийн заалтуудыг хөндөхгүй бол эдгээр Нөхцөлүүдийг Голландын хуулиар зохицуулах бөгөөд маргааныг зөвхөн Голландын шүүхийн эрх бүхий шүүхэд хамааруулдаг.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ Та хэрэгтэй бол бидэнтэй холбогдох өөр аргууд бий.

Дэмжлэгийн талаар дэлгэрэнгүйг манай Дэмжлэг вэбсайтаас үзэх эсвэл энэ хаягаар бидэнд шуудан илгээнэ,

Бусад асуултуудын хувьд, холбоо барих болон оффисууд хуудаснаас үзнэ үү.

Cleeng-ий Нөхцөл ба болзлуудыг уншиж байгаад баярлалаа.

Хувилбарын огноо: 2018 оны 5-р сарын 24 ORI ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ